Resultaten uit onderzoek

Hieronder ziet u enkele resultaten van eerder verricht onderzoek. De resultaten worden altijd op geaggregeerd niveau weergegeven. Individuele gegevens worden nooit gerapporteerd.

Resultaten materialiteitsonderzoek

Bekijk hier de resultaten van het materialiteitsonderzoek.

Resultaten huurders inzake autobezit

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek huurders inzake autobezit.

Resultaten onderzoek duurzaamheid

Bekijk hier de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek.

Resultaten onderzoek sociaal beheer

Bekijk hier de resultaten van het sociaal beheer onderzoek.

Resultaten onderzoek levensloopbestendigheid woningen

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek levensloopbestendigheid woningen.

Resultaten onderzoek dienstverlening

Bekijk hier de resultaten van het dienstverlening onderzoek.

Resultaten onderzoek sociaal contact en welbevinden

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek sociaal contact en welbevinden.

Resultaten materialiteitsonderzoek (2021)

Bekijk hier de resultaten van het materialiteitsonderzoek (2021).

Resultaten onderzoek duurzaam gedrag (2022)

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek duurzaam gedrag (2022).